Lek. Ewelina
Mazur

dermatolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2020 roku pracuje w Klinice Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. Jest doktorantką Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej praca naukowa skupia się na nowoczesnych, bezinwazyjnych technikach obrazowania skóry m.in. wideodermatoskopii oraz refleksyjnej mikroskopii konfokalnej a także leczeniu z wykorzystaniem terapii fotodynamicznej. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących ww. tematów.

Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), Polskiej Grupy Dermatoskopowej (PTG), International Dermoscopy Society (IDS) oraz European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). Regularnie uczestniczy i prowadzi wykłady na kongresach oraz szkoleniach w dziedzinie dermatologii i wenerologii w kraju i za granicą.