facebook
zabiegi estetyczne

Wybierz język:

Strona główna » Wpis bloga

ZABIEGI

Dogodne finansowanie:

zabiegi na raty

,,Wampirzy lifting”- czy warto?

Zabiegiem bardzo popularnym w ostatnim czasie i budzącym dużą ciekawość klientów, jest “wampirzy lifting”. “Wampirzy lifting” jest to wprowadzenie do skóry właściwej, najczęściej metodą mezoterapii, “preparatu” – osocza bogatopłytkowego – przygotowanego z własnej krwi pacjenta.

Czym jest osocze bogatopłytkowe?

Osocze bogatopłytkowe jest więc autologicznym (przygotowanym z własnej krwi) preparatem, zawierającym wysoko skoncentrowane płytki krwi. Od pacjenta pobrana zostaje krew, która następnie zostaje odwirowana w specjalnej próbówce i odpowiedniej wirówce. W ten sposób płytki krwi, wraz z niewielką ilością osocza, zostają oddzielone od pozostałych elementów krwi – reszty osocza, czerwonych i białych krwinek. W ten sposób otrzymuje się odseparowaną frakcję krwi, zawierającą płytki krwi z niewielką ilością osocza – osocze bogatopłytkowe.

Płytki krwi i ich rola fizjologiczna

Płytki krwi są więc, obok czerwonych i białych krwinek elementami morfotycznymi krwi, zawieszonymi w środowisku płynnym – osoczu. W płytkach krwi znajdują się liczne czynniki wzrostu o właściwościach stymulujących, m.in. takie jak: PDGF (płytkopochodny czynnik wzrostu), VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego), TGF? (transformujący czynnik wzrostu), EGF (naskórkowy czynnik wzrostu), IGF (insulinopodobny czynnik wzrostu), FGF (czynnik wzrostu fibroblastów) czy KGF (czynnik wzrostu keratynocytów); oraz cytokiny – regulujące procesy odpowiedzi immunologicznej. Wszystkie związki wydzielane przez płytki krwi są niezbędne, gdy dojdzie do przerwania ciągłości naczynia krwionośnego – w procesie zwalczenia stanu zapalnego przez układ immunologiczny, oraz gojenia się i regeneracji uszkodzonej tkanki.

W warunkach fizjologicznych w organizmie, w momencie urazu i uszkodzenia naczynia krwionośnego następuje aktywacja płytek krwi, które bardzo szybko zaczynają przylegać do miejsca uszkodzenia śródbłonka naczynia krwionośnego, ulegając jednocześnie zlepianiu się ze sobą. W wyniku zlepiania się, tworzą tak zwany czop płytkowy, który ma za zadanie jak najszybsze zatamowanie utraty krwi. Następnie, w ciągu 10 minut od momentu aktywacji, płytki krwi uwalniają znajdujące się w nich cytokiny i czynniki wzrostu. Proces krzepnięcia przebiega dalej, prowadząc do wytworzenia właściwego skrzepu, natomiast cytokiny i czynniki wzrostu uwolnione z płytek krwi mają kluczową rolę w procesie pobudzenia układu immunologicznego do zwalczenia stanu zapalnego, gojenia się rany i regeneracji tkanki, regulując bowiem podstawowe mechanizmy w tych procesach takie jak migracja i proliferacja komórek oraz angiogeneza.

Proces aktywacji płytek krwi i uwolnienie z nich wszystkich mediatorów może zostać odtworzony w warunkach pozaustrojowych. Do otrzymanego w wyniku odwirowania krwi osocza bogatopłytkowego, dodany zostaje aktywator płytek krwi, np.: trombina lub CaCl2. Tak otrzymany “preparat”, zawierający płytki krwi i wysokie stężenie pochodzących z aktywowanych płytek krwi cytokin i czynników wzrostu, zostaje podany do tkanki pacjenta i posiada zdolność do stymulacji w niej procesów biologicznych.

Osocze bogatopłytkowe – zastosowanie w medycynie

Osocze bogatopłytkowe – ze względu regeneracyjny potencjał zawartych w płytkach krwi czynników wzrostu i cytokin – znalazło swoje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny takich jak: chirurgia twarzowo – szczękowa, chirurgia ortopedyczna, chirurgia kardiologiczna a także chirurgia plastyczna, jako czynnik przyspieszający gojenie się i regenerację tkanek po operacjach, przeszczepach, rekonstrukcjach czy innych zabiegach traumatyzujących tkankę. W ostatnim czasie, osocze bogatopłytkowe wzbudza także duże zainteresowanie i jest coraz częściej stosowane w zakresie medycyny estetycznej – najczęściej w postaci mezoterapii igłowej (tzw. “wampirzy lifting”) – jako zabieg rewitalizujący i odmładzający skórę.

Możliwość wykorzystania osocza bogatopłytkowego – czyli autologicznego, naturalnego preparatu o potencjalnie tak silnych właściwościach odbudowujących i regeneracyjnych, brzmi bardzo zachęcająco i obiecująco. Zdania środowiska naukowego na temat wykorzystania osocza bogatopłytkowego, jako “preparatu” o działaniu odmładzającym i rewitalizującym skórę w zabiegach medycyny estetycznej, są jednak podzielone. To samo dotyczy tematu zastosowania osocza bogatopłytkowego w chirurgii plastycznej czy innego rodzaju zabiegów chirurgicznych, ale skupmy się na medycynie estetycznej. Metoda ta nie została oficjalnie potwierdzona naukowo. Wiele publikacji mówi o korzystnym wpływie zastosowania osocza bogatopłytkowego w zabiegach odmładzających i rewitalizujących skórę, jednak autorzy w większości zaznaczają, iż metoda ta wymaga dalszych badań, potwierdzenia jej skuteczności i przede wszystkim – bezpieczeństwa.

Kontrowersje wokół osocza bogatopłytkowego

W kontekście jasnych dowodów na skuteczność osocza bogatopłytkowego, brakuje przede wszystkim wysokiej jakości badań, opartych na dużej, losowej grupie badawczej w porównaniu do grupy kontrolnej. Większość przeprowadzonych badań sugerujących korzystne działanie osocza, daje duże wątpliwości co do wiarygodności otrzymanych efektów. W wielu badaniach potwierdzających skuteczność działania osocza bogatopłytkowego sugeruje się też, że na poprawę jakości skóry miało wpływ nie tylko osocze bogatopłytkowe ale także metoda podania – mezoterapia igłowa lub mikroigłowa – gdzie same nakłucia stanowią także duży czynnik stymulujący.

Dużym czynnikiem ograniczającym dla tej metody jest także brak jej standaryzacji. Różnice w procedurze przygotowania osocza bogatopłytkowego takie jak: duża różnorodność urządzeń na rynku, służących do odwirowywania krwi, różnica w zastosowanych prędkościach odwirowywania i ilości odwirowywań, odmienna początkowa ilość pobranej krwi pacjenta, różna ilość wstrzykniętego preparatu czy odmienne stężenie płytek krwi w otrzymywanym osoczu bogatopłytkowym powodują, że praktycznie w każdym przypadku zastosowany jest inny “preparat”, o odmiennych właściwościach biologicznych. Co bardzo ważne, parametry krwi każdego pacjenta także między sobą się różnią. Dalsze różnice występują w modelach terapii: różnią się metody podania (mezoterapia igłowa czy mikroigłowa), czas trwania kuracji, odstępy między zabiegami. Nie są więc udowodnione i zatwierdzone konkretne zasady wykonywania tego zabiegu. Wszystko to powoduje rozbieżności zarówno w badaniach naukowych, jak i w codziennych efektach klinicznych i sprawia, że efekty zastosowanych procedur w poszczególnych badaniach są trudne do porównania i określenia wiarygodnej skuteczności oraz bezpieczeństwa.

Ponad to, metoda ta budzi dalsze kontrowersje. Przez wzgląd na rolę płytek krwi w procesie stanu zapalnego i gojenia się tkanki, oraz biorąc pod uwagę fakt, iż w podawanym pacjentowi “preparacie” jest ok 4-6 krotnie wyższe stężenie płytek krwi niż stężenie fizjologiczne, nasuwa się pytanie: czy dla zdrowej, nie uszkodzonej skóry, wymagającej jedynie stymulacji w celu odmłodzenia i rewitalizacji, jest potrzebne, ale też czy jest bezpieczne, podanie tak uderzającej dawki czynników wzrostu i cytokin? Czyli “mieszanki” która nie tylko regeneruje skórę, ale także bardzo stymuluje układ immunologiczny – pytanie czy nie za bardzo? W tle pojawia się pytanie o ryzyko skutków nadmiernej stymulacji układu immunologicznego w postaci nieprawidłowych procesów immunologicznych, np.: autoimmunizacji. Bardziej sensowne wydaje się ewentualne połączenie osocza bogatopłytkowego z zabiegami medycyny estetycznej uszkadzającymi tkankę, np. laseroterapią (czy zabiegami chirurgicznymi), gdzie fizycznie wytwarzamy w skórze stan zapalny i ją uszkadzamy, niż jako samodzielny zabieg mezoterapii (czyli np.: “wampirzy lifting”). Choć i w tych procedurach, jak już wspomniano, dalsze badania są niezbędne.

Należy wspomnieć także, że jedną z najważniejszych rzeczy przed zabiegiem podania osocza bogatopłytkowego, jest wykonanie dokładnych badań krwi. Wykluczyć należy choroby związane z krwią czy stany zapalne już toczące się w organizmie, gdzie pacjent nie zawsze zdaje sobie z nich sprawę.

W kontekście tylu niepewności i wątpliwości co do wyżej opisanej metody, godne polecenia i zaufania są gotowe preparaty przeznaczone do mezoterapii igłowej, mające działanie rewitalizujące, odmładzające i także stymulujące. Preparaty te są na bazie kwasu hialuronowego i często także stymulujących peptydów. Ich przewagą nad osoczem bogatopłytkowym jest duże bezpieczeństwo i stały, dobrze znany skład każdego preparatu, co zapewnia powtarzalność i odtwarzalność warunków zabiegowych. Ponadto, kwas hialuronowy jest jedną z najlepiej przebadanych, udowodniony naukowo, zatwierdzony przez FDA i uznawany za jedną z najbezpieczniejszych substancji do zastosowania w zabiegach medycyny estetycznej. Poza tym, założeniem wykorzystania osocza bogatopłytkowego w postaci mezoterapii jest głównie silna stymulacja skóry – w tym celu alternatywą mogą być, obok mezoterapii i mikronakłuwania, inne zabiegi o udowodnionej skuteczności stymulującej i naprawczej i potwierdzonym bezpieczeństwie, jak np.: zabiegi laserowe czy radiofrekwencja.

Tak więc mimo, iż wiele publikacji zaznacza korzystny wpływ osocza bogatopłytkowego w zabiegach poprawiających jakość starzejącej się skóry, to środowisko naukowe podkreśla niską wiarygodność i rzetelność tych badań, oraz wątpliwości co do korzystnej oceny skuteczności i bezpieczeństwa osocza bogatopłytkowego w zabiegach medycyny estetycznej. Metoda ta wymaga jeszcze wielu badań, naukowego potwierdzenia swojej skuteczności oraz przede wszystkim długotrwałej oceny bezpieczeństwa.
Tak więc, czy warto poddać się “wampirzemu liftingowi”? Na pewno warto rozważyć szereg innych dostępnych metod, o udokumentowanej skuteczności i bezpieczeństwie.


Alicja Iwańska – Dyrcz
Kosmetolog

 

Bibliografia

1. Use of platelet preparations in facial rejuvenation and wound healing remains unproven. Kenworthy W, Lingridge B, Patel N, Waterhouse N. Aesthetic Plastic Surg, 2016, 40(2):329-30.
2. Efficacy of platelet rich plasma (PRP) on skin rejuvenation: A systematic review. Amini F, Abiri F, Ramasamy TS, Tan E., Iran J Dermatol, 2015, 18:119-127.
3. Platelet-rich plasma in dermatology: Boon or a bane? Sendhil Kumaran M. Indian J Dermatol Venereol Leprol,2014, 80(1):5-14.
4. Histologic evidence of new collagen formulation using platelet rich plasma in skin rejuvenation: a prospective controlled clinical study. Abuf OK, Yildiz H, Baloglu H i wsp. Ann Dermatol, 2016, 28(6): 718-724.
5. Clinical applications of platelet-rich plasma. Gołos A, Treliński J. Hematologia, 2014, 5(3):252-259.
6. Can platelet-rich plasma be used for skin rejuvenation? Evaluation of effects of platelet-rich plasma on human dermal fibroblast. Kim DH, Je YJ, Kim CD i wsp. Ann Dermatol, 2011, 23(4)424-31.
7. Systematic review of the use of platelet-rich plasma in aesthetic dermatology. Leo MS, Kumar AS, Kirit R i wsp. J Cosmet Dermatol, 2015, 14(4):315-23.
8. Udział płytek krwi w procesach zapalnych. Maślanka K. J Transf Med, 2014, 7(3):102-109.

Jakie czynniki wpływają na opadanie powiek i brwi. Jakiego rodzaju zabieg i będą najodpowiedniejsze?

Opadająca powieka czy kącik oka wynika zazwyczaj z budowy oka oraz cieńszej skóry w tej strefie  i niestety jest to problem pogłębiający się wraz z wiekiem gdy skóra zaczyna tracić elastyczność. Jest to stosunkowo często spotykana przypadłość. Charakteryzuje się dłuższym fałdem górnej powieki w stosunku do dolnej, co może doprowadzić również do utrudnionego widzenia z uwagi na opadającą gałkę oczną czy efekt smutnej twarzy.

Co wpływa na opadanie powieki?

 • starzenie się skóry – utrata elastyczności spowodowana spadkiem ilości kolagenu w skórze przyczynia się do opadania górnego fałdu powieki
 • osłabienie mięśni w okolicach powiek
 • zmiany nowotworowe
 • uszkodzenie nerwu w okolicach powiek
 • cukrzyca i jej pochodne
 • nadmiar skóry na powiece spowodowane np. ( pocieraniem oczu lub noszenie twardych soczewek)
 • różnego rodzaju urazy

Jeśli opadanie powieki spowodowane jest wiekiem, stosowanie kremów liftingujących i podnoszących powiekę  owszem wspomoże walkę z tym nieestetycznym defektem jednak nawet systematyczna pielęgnacja okolic oczu może okazać się niewystarczająca. Można również stosować masaże i ćwiczenia wspomagające walkę z opadaniem górnego fałdu powieki. Działanie ujędrniające będzie mieć również pocieranie skóry powiek kostkami lodu – wspomaga to jędrność i sprzyja sprężystości skóry.

Jednak w przypadku zaawansowanego problemu takie domowe  metody nie poradzą sobie w stopniu satysfakcjonującym. W takiej sytuacji warto sięgnąć  po opinię lekarza  w  celu zdiagnozowania i ustalenia dla siebie najskuteczniejszej  terapii zabiegowej. Z zabiegów dostępnych w gabinecie medycyny estetycznej te, które będą wpływały w większym   stopniu  na poprawę jakości skóry a co za  tym idzie uniesieniem okolicy brwi i powieki  to takie które są dedykowane tej okolicy oraz takie które działają pośrednio na kondycję skóry w tym problematycznym obszarze.  Problem opadającej powieki i nadmiaru skóry górnej powieki można skorygować za pomocą operacji plastycznej, czyli blefaroplastyki. Natomiast zabieg operacji opadającej powieki nie jest dla każdego. Dostępna na rynku plastyka  chirurgiczna powiek czy zabiegi laserowe plazmą  – plazma nie są koniecznością, zwłaszcza, że część  z osób nie kwalifikuje się do wspomnianych zabiegów lub obawiają się komplikacji, blizn i ran oraz  długotrwałego gojenia . Nie jest to również zabieg dla tych osób  które nie mogą sobie pozwolić na dłuższy okres rekonwalescencji.  Dostępne w gabinetach medycyny estetycznej zabiegi mniej inwazyjne  mogą poradzić sobie  w wystarczającym stopniu  z problemem.  Do tego  niezbędna  jest konsultacja z lekarzem mająca na celu dobranie najodpowiedniejszej terapii i wykluczenie ewentualnych przeciwskazań do zabiegu.

Zabieg  korygujący  problem opadającej powieki to między innymi toksyna botulinowa zaaplikowana w obrębie skroni i czoła.  W takiej sytuacji powieki unosi się pod podniesienie kącików brwi a efektem można cieszyć się w czasie do 2 tygodni od wykonania zabiegu.  Botox w medycynie estetycznej jest wykorzystywany jako preparat wygładzający zmarszczki .  Zabieg z użyciem toksyny botulinowej jest niemal  całkowicie bezbolesny i nie wymaga znieczulenia.

Nici PDO to kolejna , niechirurgiczna metoda liftingu .W przeciwieństwie do zabiegów z użyciem botoksu, nie powoduje ona całkowitego unieruchomienia mięśni. Skuteczność zabiegu zapewnia synergia dwóch mechanizmów jego działania. Z jednej strony samo wprowadzenie nici PDO do głębokich warstw skóry powoduje jej mechaniczne uniesienie i napięcie, z drugiej zaś ? włókno, z którego wykonane są nici rozpuszcza się w tkance, stymulując naturalną produkcję kolagenu oraz syntezę kwasu hialuronowego.

Zabieg Radiesse stanowi doskonała opcję dla osób które pragną podejść do zabiegu modelowania kształtu całej twarzy w tym  także i brwi. Z wiekiem dochodzi do odwrócenia kształtu litery V. Bez względu na to, jak dobre są nasze geny, każdy typ skóry ostatecznie traci napięcie. Zmieniają się proporcje, zmniejsza się objętość.  Policzki opadają, podbródek wiotczeje, a owal twarzy rozszerza się ku dołowi. Skutek: symetryczny kształt V odwraca się, a na twarzy coraz bardziej widać nasz wiek, bez względu na to jak młodo się czujemy. Radiesse przywraca objętość dokładnie w tych miejscach, które wcześniej były naturalnie wypełnione. Dzięki delikatnemu modelowaniu zninkaja głębsze zmarszczki i obwisłe, zapadnięte policzki oraz powracają naturalne kontury twarzy oraz wpływamy na podnoszenie kącika oka.

Jeśli chcemy skorzystać z zabiegów  u kosmetologa  doskonała propozycją  będzie radiofrekwencja mikroigłowa Vivace wykorzystująca synergiczne działanie fal radiowych oraz uszkodzenie mechanicznego poprzez mikronakłucia. Powoduje ona miejscowe podgrzanie tkanek dzięki czemu zwiększa się procesy regeneracyjne wywołane przez mikronakłucia. Ryzyko powikłań jest bardzo niskie a okres rekonwalescencji bardzo krótki.  Efektem zabiegu jest zwiększenie napięcia skóry oraz jej jędrności dzięki czemu uzyskuje się rezultat uniesienia brwi.

Zatem jak widać metod zabiegowych jest wiele  stąd z pewnością dokładny wywiad i konsultacja  której celem jest dobranie odpowiednich, indywidualnych i kompleksowych dla każdego pacjenta rozwiązań estetycznych pomoże zadecydować o najwłaściwszej  metodzie i cieszyć się satysfakcjonującymi rezultatami.

Skąd się biorą przebarwienia skórne?

Delikatne piegi na twarzy czy dekolcie bywają bardzo urocze, a ostatnimi czasy nawet stają się modne. Niestety ciemne plamy wokół ust, na rękach czy dłoniach nie wyglądają już tak uroczo. Czasami mogą ujawniać się też białe plamki na skórze. Dlaczego pojawiają się na skórze i czy można się ich skutecznie pozbyć?

Skąd biorą się przebarwienia skóry?

Przebarwienia na skórze powstają pod wpływem nieprawidłowej pracy melanocytów, czyli komórek produkujących melaninę (barwnik skóry). Niekiedy może ich być za dużo, są zbyt aktywne i wytwarzają zbyt wiele barwnika. Co ważne, przebarwienia najczęściej występują w miejscach najbardziej narażonych na kontakt ze słońcem, czyli na twarzy, dekolcie, przedramionach, ramionach, dłoniach i łydkach.

Problemy z przebarwieniami mogą ujawniać się także w przypadku zmian hormonalnych, pod wpływem stanów zapalnych, podczas przyjmowania niektórych leków czy stosowania kosmetyków lub perfum, w których składzie znajdują się substancje fotouczulające. Zwykłe przebarwienia nasilają się wraz z wiekiem.

Jak skutecznie pozbyć się przebarwień?

Przede wszystkim zaleca się skonsultowanie problemu z dermatologiem, ponieważ niekiedy przebarwienia mogą być objawem nieprawidłowości w organizmie. W niektórych przypadkach wystarczające mogą okazać się kremy rozjaśniające. Stosowane są preparaty zawierające w swoim składzie m.in. kwasy owocowe i witaminę C, kwas kojowy, umbeliferon, hydrochinon. W gabinecie kosmetycznym można też poddać się peelingowi kawitacyjnemu, dzięki któremu można zredukować płytkie przebarwienia. Nieco intensywniejszym zabiegiem jest mikrodermabrazja, czyli złuszczanie mechaniczne. Na przebarwienia skórne zalecany jest też laser frakcyjny.

Do przebarwień zaliczamy nie tylko ciemne, ale również białe plamki. Najczęściej powstają one pod wpływem urazów, takich jak oparzenia (np. słoneczne), otarcia, zranienia czy stany zapalne, które przyczyniają się do zniszczeń melanocytów. Niestety białe plamki mogą oznaczać również chorobę, dlatego też przed zastosowaniem jakichkolwiek środków zaradczych, warto wcześniej skonsultować problem z dermatologiem.

 

Peeling chemiczny – popularny i skuteczny zabieg.

Peeling chemiczny, potocznie tzw. kwasy, polega na nałożeniu odpowiedniego roztworu kwasu lub mieszanki kwasów na skórę. W wyniku zabiegu dochodzi do pobudzenia procesów naprawczych w naskórku i skórze właściwej oraz do złuszczania się naskórka.

Na rynku dostępnych jest wiele peelingów chemicznych, różniących się zastosowanym kwasem lub mieszanką kwasów czy stężeniem kwasów. Poszczególne kwasy mają też odmienne właściwości biologiczne a wybór preparatu uzależniony jest od danego problemu skórnego i należy do kosmetologa czy też lekarza dermatologa.

Okres jesieni, zimy i wczesnej wiosny jest idealnym czasem na zabiegi z wykorzystaniem peelingów chemicznych. Umiarkowane temperatury powietrza i małe promieniowanie słoneczne twarzą korzystne warunki dla poddawania się kuracjom peelingami chemicznymi.

 

Oddziaływanie peelingów chemicznych na skórę możemy określić jako wielokierunkowe. Mianowicie po wykonaniu serii zabiegów z wykorzystaniem odpowiednio dobranych do skóry peelingów chemicznych obserwuje się:

 • redukcję niedoskonałości (zaskórniki, rozszerzone pory) i wygładzenie powierzchni skóry,
 • redukcja zmian trądzikowych, blizn potrądzikowych i przebarwień pozapalnych,
 • wyrównanie kolorytu, rozjaśnienie przebarwień oraz nadanie skórze blasku,
 • korzystne pogrubienie żywych warstw naskórka natomiast redukcja nadmiernej warstwy rogowej,
 • redukcja objawów starzenia się skóry, spłycenie zmarszczek i poprawa gęstości  i  sprężystości skóry,
 • oczyszczenie i dotlenienie, przywrócenie właściwych funkcji skóry,
 • zwiększenie skórnej absorpcji składników aktywnych z preparatów pielęgnacyjnych.

Peeling chemiczny ? dla kogo? Jakie są przeciwwskazania?

Zabiegi z użyciem peelingów chemicznych przeznaczone są dla każdego typu skóry, jednak przed zabiegiem należy wykluczyć przeciwwskazania, którymi są m. in. wszelkie bakteryjne, wirusowe lub grzybicze infekcje skórne, uszkodzona ciągłość naskórka, kuracja doustnymi retinoidami (pół roku przerwy), choroby autoimmunologiczne skóry, stan zapalny w organizmie (gorączka), opalona skóra.

Zabieg oraz postępowanie pozabiegowe

Do zabiegu z użyciem peelingów chemicznych warto przygotować skórę. W tym celu zaleca się stosowanie przez okres około dwóch tygodni przed zabiegiem, produktu do codziennej pielęgnacji domowej, zawierającego niskie stężenie kwasów: żel do mycia twarzy, tonik lub krem. Kurację peelingami chemicznymi w gabinecie rozpoczyna się od preparatów o niskich stężeniach   a następnie można zastosować mocniejsze roztwory. Zabiegi wykonuje się w odstępach od dwóch do czterech tygodni i zaleca się wykonanie serii 4-6 zabiegów.

Skóra po zabiegu jest zaczerwieniona i podrażniona. W 2 lub 3 dobie po zabiegu naskórek zaczyna się złuszczać, co może potrwać do około tygodnia po zabiegu. Wówczas należy stosować preparaty nawilżające, łagodzące i wspomagające regenerację naskórka. Przez cały czas trwania kuracji, oraz co najmniej miesiąc od jej zakończenia należy stosować filtry UVA i UVB, SPF 50, niezależnie od pory roku.

W Centrum Kosmetyki i Medycyny Estetycznej MEDICOR posiadamy bardzo szeroką ofertę peelingów chemicznych. Znajdują się w niej roztwory zawierające czyste kwasy takie jak salicylowy, migdałowy, mlekowy, trójchlorooctowy (TCA) oraz roztwory zawierające mieszankę różnych kwasów, takie jak: kwas pirogronowy + mlekowy, azelainowy + salicylowy, glikolowy + salicylowy, kojowy + mlekowy czy płyn Jessnera (mieszanina kwasu salicylowego, rezorcyny i retinolu).

 

Jak już wyżej wspomniano, działanie wszystkich kwasów jest wielokierunkowe, przeciwstarzeniowe i mniej lub bardziej złuszczające, jednak każdemu kwasowi można przypisać pewne jego szczególne właściwości:

 • kwas salicylowy jest przede wszystkim ceniony za zwoje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, komedolityczne (trądzik),
 • kwas migdałowy za działanie przeciwbakteryjne, normalizujące, przeciwstarzeniowe (trądzik, trądzik dorosłych, fotostarzenie),
 • mlekowy – nawilżające i depigmentujące (skóry wrażliwe, suche, przebarwienia),
 • TCA – bardzo silne działanie złuszczające, działanie depigmentacyjne, przeciwstarzeniowe (przebarwienia, starzenie się skóry, blizny),
 • pirogronowy – przeciwbakteryjne i przeciwstarzeniowe (trądzik, trądzik dorosłych, fotostarzenie),
 • azelainowy – silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i depigmentujące (trądzik, trądzik różowaty, przebarwienia),
 • glikolowy – przeciwstarzeniowe, nawilżające (objawy starzenia się skóry, suchość skóry),
 • kojowy- depigmentacyjne (przebarwienia).

Po konsultacji kosmetolog kwalifikuje klienta do zabiegu oraz dobiera odpowiednią kurację.


Alicja Iwańska-Dyrcz

Kosmetolog

 

 

Czas na laseroterapię – Odmładzanie.

 

Jesień i zima to idealny czas na poddanie się zabiegom laserowym i choć istnieją zabiegi całoroczne, które z powodzeniem możemy wykonywać latem – dotyczą one części ciała, które nie są narażone na działanie promieni słonecznych. Jednak bez wątpienia terapie na twarz, szyję, dekolt i dłonie muszą zaczekać na okres posłoneczny.

Odmładzanie energią laserową stało się alternatywą dla wypełniaczy i chirurgicznych zabiegów liftingujących. Dzięki różnorodnym możliwościom długości fal laserów możliwe jest wykonanie wielowymiarowych zabiegów.

Niezwykłą  popularnością i efektywnością cieszy się nowatorski zabieg ENDOLIFTING – FOTONA 4D. Dzięki  uzupełniającej się pracy długości fal światła dwóch laserów: neodymowego  (Nd:YAG) i erbowego (Er:YAG),  jednocześnie stosowanych w czterech różnych trybach (EndoLifting, FRAC3, PIANO oraz SupErfacial), które jeden po drugim łączą się w jedną skuteczną terapię wykonywaną w ramach jednego zabiegu. Podczas nieinwazyjnego zabiegu  laserem stymulowane są głębsze, pośrednie i powierzchowne  struktury skóry,  co pozwala jednocześnie oddziaływać na różne jej niedoskonałości, np.  wypełnić bruzdy nosowo-wargowe już po pierwszym zabiegu.

Pierwszym etapem zabiegu jest ENDOLIFTING czyli wewnętrzna terapia laserowa (stymulacja od strony jamy ustnej – przedsionek jamy ustnej). Nieablacyjne działanie lasera Er:YAG umożliwia kontrolowane i delikatne podgrzanie w celu stymulacji włókien kolagenowych. Efektem tego jest zdecydowane zwiększenie napięcia i elastyczności  oraz wypełnienie bruzd nosowo-wargowych (działa jak wypełniacz).

Tryb FRAC3 odmładza specyficzne, głębsze niedoskonałości. Frakcyjny efekt 3D powoduje powstanie drobnych, regionalnych punktów wysokiej temperatury na różnej głębokości skóry – uzupełnia to działanie EndoLiftingu i wyraźnie poprawia zagęszczenie skóry.

Tryb  PIANO wysyła długi impuls lasera Nd:YAG w celu uzyskania efektu zwiększenia napięcia powierzchni skóry i podgrzania jej, koncentrując się na dostarczeniu energii aż do tkanki podskórnej. Efekt termoliftingu. Przy tym trybie stosowany jest dodatkowo system monitoringu termicznego, zwiększający dokładność i bezpieczeństwo zabiegu.

Ostatni etap to SupErfacial – zakończenie procedury zabiegowej peelingiem laserowym czyli delikatną, tzw. zimną ablacja laserem Er:YAG , która zapewni  dodatkowo poprawę kolorytu, wygładzenie powierzchni, zmniejszenie drobnych zmarszczek i innych niedoskonałości skóry, np. rozszerzone pory.

Choć zabieg  ENDOLIFTING 4D łączący  cztery procedury w jeden zabieg stanowi prawdziwą alternatywę dla zabiegów z użyciem wypełniaczy i daje nowy wymiar piękna, to w zależności od indywidualnych potrzeb skóry, każdą z nich możemy  wykonać  jako oddzielny zabieg lub jako kontynuację wszystkich czterech procedur, dając  naprawdę widoczne i spektakularne efekty.  Dodatkową zaletą zabiegu jest fakt, że jest bezbolesny i komfortowy – nie wymaga znieczulenia, a czas rekonwalescencji ograniczony jest do maksymalnego minimum.

Platforma laserowa FOTONA to nie tylko zabieg ENDOLIFTING 4D, z powodzeniem oferuje nam inne możliwości zabiegowe takie jak.:

 • zamykanie naczynek,
 • usuwanie przebarwień,
 • leczenie trądziku,
 • usuwanie blizn i rozstępów,
 • dermatochirurgię,
 • leczenie chrapania i grzybicy paznokci

Anna Sołtys
Kosmetolog

Czas na laseroterapię.

Na przestrzeni ostatnich lat, lasery były konsekwentnie udoskonalane, znajdując we współczesnej medycynie coraz szersze zastosowanie. Fotona Spectro SP to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów tego typu. Dzięki kombinacji dwóch długości fali wiązki lasera: Nd:YAG – 1064 nm i Er:YAG – 2940 nm umożliwia wykonanie wielu procedur zarówno leczniczych jak i estetycznych. Wykorzystywany jest między innymi do przeprowadzania zabiegów w dziedzinie dermatologii, ginekologii, laryngologii. Daje lekarzowi możliwość oddziaływania na skórę celem poprawienia jej jakości, odmłodzenia, zredukowania blizn, przebarwień czy poszerzonych naczynek. 

Z powodzeniem stosowany jest także na przykład w leczeniu grzybicy paznokci.

Często spotykanym problemem estetycznym są drobne, poszerzone naczynia krwionośne (teleangiektazje, wenulektazje). Dzięki odpowiednio dobranej długości fali wysoce skuteczny w leczeniu tego typu zmian jest laser Nd:YAG 1064 nm. W trakcie zabiegu emitowana energia świetlna jest pochłaniania przez barwnik krwi (hemoglobinę) ulegając przemianie na energię cieplną, co powoduje lokalną destrukcję naczynia krwionośnego. Niektóre z naczyń zamykają się natychmiast, inne wymagają dłuższego czasu – około 3-4 tygodni, ew. powtórzenia zabiegu. Przed rozpoczęciem usuwania tzw. “pajączków” na nogach, wskazana jest konsultacja chirurga naczyniowego, celem wykluczenia poważniejszych chorób układu żylnego.

Fala 1064 nm to najgłębiej penetrujący promień lasera, dlatego bardzo dobrze sprawdza się w terapii grzybicy paznokci. Leczenie laserem jest bezbolesne i nie uszkadza płytki paznokciowej. Pozwala na szybsze zlikwidowanie problemu niż kuracja lakierami przeciwgrzybiczymi. Jest również obiecującą alternatywą dla obciążających organizm leków doustnych. Poddając się leczeniu, należy jednak pamiętać o odkażeniu obuwia, by uniknąć ponownej infekcji.

Laser Er:YAG systemu Fotona Spectro SP emituje wiązkę silnie oddziałującą na wodę zawartą w tkankach. Może służyć do usuwania drobnych zmian skórnych, leczenia blizn, odmładzania skóry, ale to tylko niektóre zastosowania. Odpowiednio dobrane parametry pozwalają na przeprowadzanie zabiegów w obrębie  jamy ustnej i gardła. Przykładem takiego zastosowania jest leczenia chrapania spowodowanego drganiem wiotkich części podniebienia i języczka. Po zakwalifikowaniu przez lekarza laryngologa, pacjent jest poddawany nieinwazyjnej, bezbolesnej terapii w czasie której promień lasera podgrzewa tkanki powodując obkurczenie kolagenu, a co za tym idzie usztywnienie struktur odpowiedzialnych za powstawanie wibracji. W efekcie problem chrapania ulega znacznej redukcji lub całkowitej eliminacji.

Powyższy artykuł prezentuje jedynie część zastosowań nowoczesnej laseroterapii – dziedziny wciąż dynamicznie rozwijanej, stwarzającej coraz większe możliwości terapeutyczne.

Justyna Kostyra-Grabowska
specjalista dermatolog

Z Accent Prime pokochasz swoje kształty!

Accent Prime – to doskonałe urządzenie przeznaczone do usuwania nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz redukcji cellulitu, rozstępów i przebarwień. Efektem zabiegów z wykorzystaniem platformy jest również znaczna poprawa napięcia i kondycji skóry. Jesteśmy jedynym Centrum Medycznym w Krakowie posiadającym to innowacyjne urządzenie!

Accent Prime to przełom w modelowaniu ciała z zastosowaniem najnowszych technologii.

Sekretem skuteczności urządzenie jest zastosowanie najwyższej dostępnej na rynku częstotliwości fali radiowej w technologii UniPolar oraz technologii ultradźwiękowej o działaniu poprzecznym.

Na czym polega skuteczność Accient Primer?

W trakcie zabiegu wibrujące zimne ultradźwięki niszczą membranę komórek tłuszczowych co powoduje ich stopniowy rozpad. Zniszczone komórki tłuszczowe są usuwane z organizmu przez system limfatyczny. Urządzenie stosuje również ciepłe ultradźwięki, które generują skompresowaną falę ultradźwiękową powodującą niszczenie depozytów tłuszczu temperaturą. Używając tej samej głowicy można pracować ciepłymi lub zimnymi ultradźwiękami. Możliwe jest też połączenie obu technologii dla uzyskania najlepszego efektu.

Zabieg zalecany jest do walki z:

 • nadmiarem nagromadzonej tkanki tłuszczowej,
 • cellulitem,
 • wiotką skórą ciała i twarzy,
 • naciągniętą skórą po utracie wagi, ciąży czy w wyniku starzenia się,
 • zmarszczkami i bruzdami,
 • przebarwieniami,
 • rozstępami.

Platforma wyposażona jest w kilka głowic, dzięki czemu jesteśmy w stanie precyzyjnie dotrzeć do każdej części ciała. Największa z głowic umożliwia wykonanie zabiegu na powierzchni 300 cm 2 w około 20 minut! Accent Primer emituje ultradźwięki, które rozgrzewając tkankę, równomiernie niszczą komórki tłuszczowe. Jego skuteczność jest potwierdzona badaniami histologicznymi. Nowe aplikatory to jeszcze większa skuteczność – urządzenie zasysa skórę i chłodzi ją co zwiększa komfort w trakcie zabiegu.

Zabiegi wykonywane przy użyciu Accient Prime są bezpieczne dla każdego typu skóry. Można wykonywać je na każdej partii ciała, na różnych głębokościach skóry, daje to większą kontrolę nad zabiegiem i jego większą skuteczność. Dzięki połączeniu różnych technologii efekty pojawiają się znacznie szybciej przy mniejszej ilości sesji zabiegowych. Co ważne, zabieg nie wymaga rekonwalescencji. Pacjent zaraz po nim może wrócić do swoich codziennych zajęć.

Jedyny Accent Prime w Krakowie znajduje się właśnie u Nas!

Rezerwacja terminów:

tel. 792 552 777
mail:. centrum@medicor.krakow.pl

Na czym polega infuzja tlenowa?

Infuzja tlenowa – na czym polega zabieg gwiazd

Infuzja tlenowa to zabieg, który wykonywany jest w celu poprawy stanu skóry. Dzięki niemu można w bardzo szybki sposób odmłodzić, odświeżyć i przywrócić blask twarzy, dlatego też bardzo często wykonywany jest przed ważnymi wydarzeniami co sprawia, że często sięgają po niego celebryci. Zabieg przeprowadzany regularnie stanowi świetne uzupełnienie profilaktyki przeciwstarzeniowej.

Na czym polega infuzja tlenowa?

Infuzja tlenowa to zabieg, który wykonuje się przy pomocy czystego, sprężonego tlenu. Wraz z tlenem w głąb skóry wprowadzane są substancje aktywne, np. kwas hialuronowy, antyoksydanty, witaminy lub retinol, dobierane w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Metoda ta wykorzystuje dwie technologie ? terapię tlenem, który transportowany jest do głębokich warstw skóry, dzięki czemu poprawia przemianę materii i wzmacnia proces regeneracji, oraz wprowadzaniu do skóry silnie skoncentrowanych składników odżywczych.

Bardzo ważne jest, że zabieg infuzji tlenowej przebiega bez konieczności uszkodzenia naskórka, a jednocześnie gwarantuje znacznie intensywniejsze i skuteczniejsze oddziaływanie wprowadzonych substancji aktywnych. Bardzo często jest stosowana alternatywnie wobec mezoterapii czy zastrzyków z botoksu.

Wprowadzany do skóry kwas hialuronowy łączy włókna kolagenu i elastyny, wpływa również na fibroblasty nadając skórze jędrność, elastyczność.

Kiedy zalecany jest zabieg infuzji tlenowej?

Infuzja tlenowa to zabieg, który może być wykonywany w przypadku różnorodnych problemów natury estetycznej. Znajduje dość szerokie zastosowanie w kosmetyce, chociaż najbardziej znana jest jako tzw. zabieg bankietowy, ponieważ zapewnia natychmiastowe rezultaty. Szybko przywraca jędrność, blask i witalność skórze, przez co niekiedy wykonywany jest przed ważnymi uroczystościami, np. przyjęciami.

W praktyce jednak infuzja tlenowa może być wskazana jako:

 • kuracja łagodząca po estetycznych zabiegach kosmetycznych, np. laseroterapii,
 • profilaktyczny zabieg pielęgnacyjny zapobiegający powstawaniu niedoskonałości.

Składniki serum stosowane podczas zabiegu tlenowego są dobierane stosownie do indywidualnego problemu, z jakim zmaga się pacjent. Infuzja tlenowa najczęściej ma na celu nawilżenie, regenerację i odmłodzenie skóry twarzy. Może również sprzyjać redukcji niektórych mankamentów pojawiających się na skórze, takich jak np. przebarwienia, trądzik, plamy pigmentacyjne czy stany zapalne.

Jak długo utrzymuje się efekt zabiegu?

Zabieg jest całkowicie bezbolesny i nie wymaga rekonwalescencji. Czas trwania zabiegu wynosi od 1 do 1,5h. Pierwsze efekty pojawiają się od razu po zabiegu i utrzymują się minimum 1,5 tygodnia. Do uzyskania trwałego efektu konieczne jest wykonanie serii około 6 zabiegów wykonanych w tygodniowych odstępach. W ciągu roku zaleca się wykonanie co najmniej dwóch takich kuracji.

Efekty:

 • napięcie i wygładzenie skóry,
 • poprawa konturów twarzy,
 • spłycenie zmarszczek,
 • nawilżenie i promienność.

Infuzja tlenowa Kraków – zapisz się na zabieg gwiazd!

 

Zabieg w skrócie:


NAJLEPSZE REZULTATY: 6 zab 7-10 dni

DŁUGOTRWAŁOŚĆ EFEKTÓW: przy stosowaniu się do zaleceń – trwały

CENA: od 150 PLN

ZNIECZULENIE: niewymagane

CZAS ZABIEGU: 45min

ZDOLNOŚĆ DO PRACY: od razu

WSKAZANIA DO ZABIEGU

 • skóra niedotleniona, szara, zestresowana, zmęczona
 • skóra dojrzała z oznakami starzenia
 • skóra sucha, odwodniona skóra zwiotczała,
 • pozbawiona sprężystości skóra
 • skłonna do przebarwień
 • skóra wrażliwa z popękanymi naczyniami krwionośnymi, z trądzikiem różowatym

ZALECENIA PO ZABIEGU: pielęgnacja domowa

BRAK OPALANIA: nie

UNIKANIE SAUNY: nie

STOSOWANIE KREMÓW: tak

PRZECIWWSKAZANIA: bezpieczny / brak przeciwskazań

Laser diodowy LIGHT SHEER to najlepsze urządzenie do depilacji laserowej na rynku od wielu lat!

Czy wiesz że, Medicor oferuje zabiegi depilacji laserowej już od 11 lat? Posiadamy urządzenie do depilacji laserowej Light Sheer Lumenis, które są najnowszym, najszybszym i zarazem najmocniejszym systemem na świecie do trwałego usuwania włosów. Powinniście wiedzieć że wiązka emitowana przez laser jest absolutnie bezpieczna i przenika tylko 2 mm w głąb skóry, w związku z tym nie ma wpływu na funkcjonowanie organizmu. Czy jeszcze trzeba kogoś przekonywać do tego zabiegu?

Ponadto należy wiedzieć, że laser medyczny LightSheer został wytworzony oraz zatwierdzony do stosowania w medycynie estetycznej w celu usuwania zbędnego owłosienia, w tym leczenia takich schorzeń jak hirsutyzm – czyli nieprawidłowego owłosienia wywołanego zaburzeniami hormonalnymi.

Pewnie nie raz zastanawialiście się, jak działa laser na mieszek włosowy? Jest to zjawisko selektywnej fototermolizy. Światło lasera, pochłanianane wybiórczo przez struktury mieszka włosowego zawierające melaninę,  zamieniane jest na ciepło, które niszczy elementy włosa odpowiedzialne za jego wzrost, powodując trwałą utratę włosa i destrukcję mieszka. Jak wykazały badania kliniczne, zjawisko to jest najskuteczniejsze dla włosów znajdujących się w fazie aktywnego wzrostu (anagen). Pozostałe okresy wzrostowe włosów, czyli faza zaniku (katagen) i spoczynku (telogen) są nieme na światło lasera.  Urządzenie LightSheer Diode Laser System oferuje wysoką moc, a także krótkie i bardzo długie impulsy, aby bezpiecznie i skutecznie przeprowadzać zabiegi na wszystkich typach skóry, włączając w to skórę opaloną i najszerszy zakres jeżeli chodzi o kolor włosów, głębokość i obszar działania.   Energia laserowa pochłaniana jest przez ciemny barwnik włosa (z tego powodu depilacja laserowa wykonywana jest tylko u osób z ciemnymi włosami), a następnie zmieniając się w energię termiczną (cieplną) niszczy nieodwracalnie cebulkę włosa, bez uszkodzenia otaczającej skóry. Depilację laserową można przeprowadzić na nieomal całym obszarze ciała.

A jakie są efekty?
Light  Sheer to gwarancja  najwyższej skuteczności  oraz bezbolesnego i najkrótszego  czasu trwania zabiegu laserowego. To idealna alternatywa dla osób szukających szybkich, trwałych i bezbolesnych metod depilacji, pragnących spełnić marzenie o gładkiej skórze na zawsze !

Przeciwwskazania do zabiegu:

 • Ciąża
 • Leki światło-uczulające (stosowane w ostatnich 2 tyg przed zabiegiem)
 • Jasny kolor włosów
 • Bielactwo, Łuszczyca
 • Obecna opryszczka

Przygotowanie do zabiegu:

 • nie wyrywać włosów minimum 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem
 • nie stosować kremów depilujących 1 tydzień przed zabiegiem
 • opalenizna (nie należy opalać skóry na 3 tygodnie przed zabiegiem)
 • krem samoopalający (przestać stosować 1 tydzień przed zabiegiem)
 • krem z retinolem i witaminą C ( przestać używać na 2 tygodnie przed zabiegiem)
 • zioła (dziurawiec, nagietek; przestać używać na 2 tygodnie przed zabiegiem)
 • depilacja woskiem i pęsetą ( przestać używać na 1 miesiąc przed zabiegiem) 

Na czym polega infuzja tlenowa?

Infuzja tlenowa to zabieg, który wykonywany jest w celu poprawy stanu skóry. Dzięki niemu można w bardzo szybki sposób odmłodzić, odświeżyć i przywrócić blask twarzy, dlatego też bardzo często wykonywany jest przed ważnymi wydarzeniami. Przeprowadzany regularnie stanowi świetne uzupełnienie profilaktyki przeciwstarzeniowej.

Na czym polega infuzja tlenowa?

Infuzja tlenowa to zabieg, który wykonuje się przy pomocy czystego, sprężonego tlenu. Wraz z tlenem w głąb skóry wprowadzane są substancje aktywne, np. kwas hialuronowy, antyoksydanty, witaminy lub retinol, dobierane w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Metoda ta wykorzystuje dwie technologie – terapię tlenem, który transportowany jest do głębokich warstw skóry, dzięki czemu poprawia przemianę materii i wzmacnia proces regeneracji, oraz wprowadzaniu do skóry silnie skoncentrowanych składników odżywczych.

Bardzo ważne jest, że zabieg infuzji tlenowej przebiega bez konieczności uszkodzenia naskórka, a jednocześnie gwarantuje znacznie intensywniejsze i skuteczniejsze oddziaływanie wprowadzonych substancji aktywnych. Bardzo często jest stosowana alternatywnie wobec mezoterapii czy zastrzyków z botoksu.

Kiedy zalecany jest zabieg infuzji tlenowej?

Infuzja tlenowa to zabieg, który może być wykonywany w przypadku różnorodnych problemów natury estetycznej. Znajduje dość szerokie zastosowanie w kosmetyce, chociaż najbardziej znana jest jako tzw. zabieg bankietowy, ponieważ zapewnia natychmiastowe rezultaty. Szybko przywraca jędrność, blask i witalność skórze, przez co niekiedy wykonywany jest przed ważnymi uroczystościami, np. przyjęciami.

W praktyce jednak infuzja tlenowa może być wskazana m.in. w przypadku:

 • jako kuracja łagodząca po estetycznych zabiegach kosmetycznych, np. laseroterapii
 • profilaktyczny zabieg pielęgnacyjny zapobiegający powstawaniu niedoskonałości

Składniki serum stosowane podczas zabiegu tlenowego są dobierane stosownie do indywidualnego problemu, z jakim zmaga się pacjent. Infuzja tlenowa najczęściej ma na celu nawilżenie, regenerację i odmłodzenie skóry twarzy. Może również sprzyjać redukcji niektórych mankamentów pojawiających się na skórze, takich jak np. przebarwienia, trądzik, plamy pigmentacyjne czy stany zapalne.

Promocje

promocje medycyna estetyczna

Modelowanie i ujędrnianie ciała!

Zobacz więcej
promocje medycyna estetyczna

Ekspresowa pielęgnacja 3w1

Zobacz więcej

Przygotowalismy więcej promocji, zobacz wszystkie!

Wszystkie promocje
* Promocje nie łączą się ze sobą

Centrum Kosmetyki i Medycyny Estetycznej MEDICOR

ul. Rakowicka 6/5
31-510 Kraków

Formularz kontaktowy