Pielęgnacja ciała - zabiegi i masaż

Pielęgnacja ciała — zabiegi i masaż


Salon kos­me­ty­czny Medicor z Krakowa zaprasza na najlep­sze zabiegi na ciało. Pole­camy zabiegi wyszczu­pla­jące, anty­cel­luli­towe, zabiegi dla mężczyzn oraz wiele innych z zakresu kos­me­tyki, der­ma­tologii oraz ter­apii manualnej.

Ter­apia man­u­alna obe­j­muje masaże różnego typu i zabiegi całego ciała z zas­tosowaniem preparatów znanych i sprawd­zonych marek takich jak: Skyen­dor, Organique, Beauty Cre­ation, a także pol­s­kich pro­du­cen­tów eko­log­icznych kosmetyków.

Wykonu­jemy również unikalne zabiegi na ciało, jak fir­mowy masaż gorą­cymi sakiewkami. Do naszych zabiegów dodatkowo sto­su­jemy urządzenia do mod­e­lowa­nia syl­wetki: cel­lu­lo­gia, Gelex.

Jest to uczta dla wszys­t­kich zmysłów.