facebook
Medicor - Gabinet Kosmetyczny Kraków

Wybierz język:

Strona główna » Centrum kosmetyki i medycyny estetycznej Medicor – oferta » Kosmetologia HI-TECH » EXILIS ELITE INTIMA – nieinwazyjny program niechirurgicznego ujędrniania i obkurczania warg sromowych oraz zwiększania satysfakcji seksualnej

ZABIEGI

Dogodne finansowanie:

zabiegi na raty

EXILIS ELITE INTIMA – nieinwazyjny program niechirurgicznego ujędrniania i obkurczania warg sromowych oraz zwiększania satysfakcji seksualnej

PROTÉGÉ INTIMA to przeło­mowy, niein­wazyjny sys­tem przewidziany do przeprowadza­nia niechirur­gicznego obkur­cza­nia warg sro­mowych oraz do zwięk­szenia satys­fakcji seksualnej.

PROTÉGÉ INTIMA ofer­uje podobne lub lep­sze wyniki niż te osią­gane dzięki labio­plas­tyce – bez bólu, bez rekon­wales­cencji oraz bez dyskom­fortu pac­jen­tek. Efekt opiera się na nat­u­ral­nej reakcji orga­nizmu zwanej remodelowaniem kola­genu. Pro­ces ten jest wywoły­wany przez ter­miczne pobudze­nie fibrob­lastów, zarówno w struk­tu­rach pod­skórnych, jak i skórnych. Po podrażnie­niu fibrob­lasty zaczy­nają nad­pro­dukcję włókien kolagenowych.

Pro­ces prowadzi do zwięk­szenia elasty­czności tkanek warg sro­mowych, a także powoduje kur­cze­nie się i remodelowanie warg sro­mowych. Miejs­cowe roz­grzanie wejś­cia do pochwy pomaga zwięk­szyć przepływ krwi i pobudzić uner­wione tkanki, co jeszcze bardziej wzmaga dłu­goter­mi­nową satys­fakcję sek­su­alną pacjentek.

Jako jedyny aparat tego rodzaju PROTÉGÉ INTIMA ofer­uje niein­wazyjną alter­natywę wszys­tkim tym pac­jen­tkom, które nie chcą pod­dawać się inwazyjnemu zabiegowi labio­plas­tyki. Labio­plas­tyka jest zabiegiem chirurgii este­ty­cznej, który powoduje zmniejsze­nie wielkości lub zmi­anę ksz­tałtu warg sro­mowych więk­szych i warg sro­mowych mniejszych. Lecze­nie z zas­tosowaniem Pro­tégé posi­ada wiele korzyści spraw­ia­ją­cych, że ma ono sporą przewagę nad inwazyjną labio­plas­tyką: lecze­nie PROTÉGÉ INTIMA nigdy nie łączy się z bólem ani dyskom­fortem, a także poprawia satys­fakcję seksualną.

 

Zalecana ilość sesji zabiegowych: 4- 6

Promocje

promocje medycyna estetyczna

Modelowanie i ujędrnianie ciała!

Zobacz więcej
promocje medycyna estetyczna

Ekspresowa pielęgnacja 3w1

Zobacz więcej

Przygotowalismy więcej promocji, zobacz wszystkie!

Wszystkie promocje
* Promocje nie łączą się ze sobą

Centrum Kosmetyki i Medycyny Estetycznej MEDICOR

ul. Rakowicka 6/5
31-510 Kraków

Formularz kontaktowy