facebook
Strona główna » Centrum kosmetyki i medycyny estetycznej Medicor – oferta » Kosmetologia HI-TECH » EXILIS – nieinwazyjny system ujędrniania oraz rozpuszczania tkanki tłuszczowej i cellulitu

ZABIEGI

Dogodne finansowanie:

zabiegi na raty

EXILIS – nieinwazyjny system ujędrniania oraz rozpuszczania tkanki tłuszczowej i cellulitu

Exilis to przeło­mowy sys­tem do mod­e­lowa­nia syl­wetki, redukcji tkanki tłuszc­zowej oraz odmładza­nia twarzy.

Urządze­nie to skutecznie prze­mod­e­lowuje syl­wetkę osoby pod­da­jącej się zabiegowi, redukuje zmarszczki oraz odmładza skórę twarzy z dodatkowym efek­tem anti-aging.

Exilis wyko­rzys­tuje rewolucyjną tech­nologię RID (Rozpoz­nanie – Izo­lacja – Deak­tywacja) do redukcji obwodu oraz zmi­any ksz­tałtu prob­lematy­cznych obszarów ciała, jak również redukuje cellulit.

Exilis powoduje znaczną poprawę napię­cia, sprężys­tości i tek­stury skóry, jed­nocześnie zapew­ni­a­jąc maksy­malne bez­pieczeństwo i kon­trolę zabiegu dzięki innowa­cyjnie zapro­jek­towanym głowicom.

Exilis wyko­rzys­tuje kon­trolowane nagrze­wanie tkanki poprzez jed­no­lite pobudze­nie cząsteczek, w połącze­niu z falami ultra­dźwiękowymi. Zapew­nia efek­ty­wne ksz­tał­towanie syl­wetki poprzez zmniejsze­nie obję­tości tkanki tłuszc­zowej oraz uję­drnie­nie skóry. Jest to najszyb­szy i najskuteczniejszy sys­tem ksz­tał­tu­jący ciało na rynku.

 

Zalecana ilość sesji zabiegowych: 4 – 6

MEDICOR - Klinika Dermatologii Estetycznej i Laseroterapii

ul. Rakowicka 6/5
31-510 Kraków

Formularz kontaktowy